Vedení účetnictví

Zpracování účetní agendy patří mezi základní činnosti naší společnosti. V rámci této služby nabízíme vedení účetnictví podle českých účetních předpisů a se zohledněním daňových předpisů, v návaznosti na platnou legislativu ČR.

Součástí služby vedení účetnictví je pochopitelně i zpracování účetních závěrek (řádných i mimořádných), včetně uzavření účetních knih, inventarizace příslušných účtů, zpracování rozvahy a výsledovky, zpracování příloh k dani z příjmů.

Pokud je Vaše společnost auditována (ať již ze zákona či z Vašeho rozhodnutí), příprava podkladů a spolupráce s auditorem je pro nás samozřejmostí.

Nabízené služby – vedení účetnictví:

·         Účetní dohled a kontrola klientem vedeného účetnictví

·         Vedení kompletní účetní agendy v souladu s platnou legislativou ČR

·         Přizpůsobení se požadavkům klientů – účtování na střediska, útvar, zakázky, apod.

·         Tvorba platebních příkazů

·         Pravidelné reporty o hospodaření (dle požadavků klienta)

·         Související služby, jako např. zpracování statistických výkazů apod.

Daňová agenda

Nabízíme komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, řešení daňové problematiky, včetně analýz a daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a následné zastupování před finančními úřady.

Nabízené služby – daňová agenda:

·         Průběžné vedení a řízení daňových agend pro veškeré daně dle legislativy ČR

·         Vyhotovení roční účetní závěrky a uzávěrky

·         Zpracování všech druhů daňových přiznání a jejich podání, včetně vystavení platebního příkazu k úhradě daňové povinnosti

·         Zastupování klientů při jednáních na příslušném Finančním úřadu

Mzdová agenda
Nabízíme zpracování mzdové a personální agendy malým i velkým organizacím. Zajišťujeme kompletní vedení personální a mzdové agendy, včetně účasti na případných kontrolách státních orgánů a zdravotních pojišťoven.

Součástí vodení mzdové agendy je samozřejmě i přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění, zápočtových listů, vyhotovení výplatních pásek, rekapitulace mezd, příkazů k úhradě – převodu mezd a dalších dokumentů dle potřeb klienta.

Nabízené služby – mzdová agenda:

      ·         Zpracování mezd pro malé a velké organizace·   Zastupování při jednáních či kontrolách na FÚ, OSSZ a zdravotních           pojišťovnách

     ·         Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

     ·         Vyúčtování zálohové i srážkové daně z příjmů

     ·         Personální a mzdové poradenství